SKOLER MED TRIVSEL OG LÆRING

Vil du ringes op?

Skoler med trivsel og læring

“I 1995 modtog 800 børn under 19 år behandling for nervøse og stressrelaterede tilstande.
I 2015 var tallet næsten tidoblet til 7.390.”

(tal fra Landspatientregisteret, Sundhedsdatastyrelsen)

Deraf udvikler mange varigt depression, spiseforstyrrelser og brug af euforiserende stoffer

 

Overskrift her

Øget fokus på karakterer, præsentationer, færdighedstest og adgangskrav til videregående uddannelser, har overtaget glæden ved at lærer, og evnen til at fordybe sig i undervisningen.

I programmet ´skoler med trivsel og læring´ er der fokus på selvtillid, trivsel, og positive indlæringsøvelser, her benyttes nøje udvalgte værktøjer fra mentaltræning og hypnoseterapiens verden. Mentaltræning og hypnoseterapi er ekstremt effektive værktøjer for læring. De har en hurtig responstid, så eleverne straks kan mærke, at træningsprogrammet vil gavne dem.

Skoler med trivsel og læring er simple øvelser, bestående af 6 moduler, som holder hele livet. Det betyder, at når programmet er veludført, så vil eleverne også kunne benytte det i deres voksenliv.

 

Overskrift her

Skoler med trivsel og læring har et individuelt træningsprogram for indskoling, mellemtrinnet og udskolingen. De er ikke sammenhængende, men da de har forskellige fokusområder, anbefales det at eleverne får gennemgået alle 3 træningsprogrammer i deres skoleperiode.

I programmet skoler med trivsel og læring arbejder jeg tæt sammen med klasselæreren, for når modulerne er udført, så skal læreren overtage, og jævnligt læse en udleveret suggestion for eleverne.

Programmet belaster ikke skolens budget og tager ikke unødvendig tid fra undervisningen.´Skoler med trivsel og læring´ er derved en god investering for miljøet i klasserne, hvilket er afgørende for den enkelte elevs succes.

Hvad koster programmet ‘skoler med trivsel og læring?

Ring og forhør om priser.